Tiskové zprávy

22.8.12 Labutí příběh

TISKOVÁ  ZPRÁVA

 

Název - téma:

Labutí příběh (ř. Berounka)

Lávka Olešná (ř. Berounka)

 

Ze dne: 

22.8. 2012

 

Místo konání:

Nižbor (BE)

Plzeňsko (RO, PS)

 

Vlastní zpráva:

Labutí příběh – řeka Berounka, Nižbor (BE)

 

Jsou tři, žádná nemá jméno, jsou to prostě labutě. O tom, kde se vylíhly a odkud na řeku Berounku přilétly, nevíme. Každopádně se s největší pravděpodobností  jedná o sourozence. Našli jsme je náhodou při monitoringu a kroužkování hnízdících párů labutí velkých na řece Berounce. Všechny tři jsou přepeřující loňská mláďata, která mají poraněné levé křídlo. Překrvené srůsty a paklouby, ošoupané špinavé špičky letek máchajících se ve vodě byly vidět už na velkou vzdálenost a jsou následkem staršího úrazu. Bylo to na Berounce kousek od Nižboru (Beroun) a místa, kde řeku křižují dráty elektrického vedení. Takovýchto pro ptáky nebezpečných míst na Berounce najdete od Plzně až do Prahy několik desítek. Přičteme-li k tomu jiná vzdušná vedení, mostní konstrukce a lávky, je to hned přes sto překážek výrazně zasahujících do života volně žijících druhů ptactva.

 

Jelikož při prvním sčítání se nám tři zmiňované labutě nepodařilo odchytit a nemohli jsme je vézt v kanoi až do Prahy, vrátili jsme se na lokalitu zhruba po týdnu znova. Cílem akce bylo labutě pochytat, řádně vyšetřit a převézt na ošetření. To se nám po kratší honičce v kajacích podařilo, a tak všichni tři ptáci putovali v jutových pytlích do Záchranné stanice živočichů v Plzni. Při bližším vyšetření se potvrdilo, že ve všech třech případech jde o staré, špatně zhojené fraktury křídel. Pravděpodobně letěla rodina s mláďaty, ptáci přehlédli dráty elektrického vedení a tři mláďata se o ně srazila.

Odoperovat a vrátit kosti do původního stavu bylo nereálné, a tak po zhotovení RTG snímků a konzultaci s veterináři muselo být dvěma ptákům křídlo amputováno.

Zajímavé bylo, jak při sobě ptáci stále drželi a jak jsou na sebe i v druhém roce života zvyklí. Vždy, když byla jedna z labutí na operačním sále, zbývající dvě stály ve voliéře co nejblíže k oknu ošetřovny a třetí labuť hledaly. Přes otevřené okno pofrkováním a kejháním dokonce i komunikovaly. Obdobně se pak chovaly i v případě, kdy se odoperovaní ptáci probouzeli z narkózy ve vedlejším výběhu a od sebe je dělil jen pletivový plot.

 

Necelý týden po operaci byly všechny tři labutě vypuštěny zpět na řeku Berounku. Hojivost u těchto ptáků je obrovská a pohyb na volné vodní hladině je mnohem prospěšnější, než složité podávání léků a léčba v zajetí. Pravda, k  Nižboru jsme je už nevezli a po okroužkování jsme je vypustili v Plzni u kostela sv. Jiří. Tady budou tři labutí sourozenci pod dohledem, s možností následné kontroly a spolu s ostatními stejně handicapovanými vodními ptáky ve větší pohodě.

 

 

 

 

 

 

Nová lávka pro pěší z Olešné (RO) přes ř. Berounku do obce Čívice (PS).

 

K oněm drátům vzdušného vedení, na kterých se ročně zmrzačí, zabije či srazí stovky ptáků. Berounka je nejen významnou vodáckou destinací, ale i tahovou cestou pro mnohé druhy volně žijícího ptactva, jejich důležitým hnízdištěm, zimovištěm a biotopem. Mimo jiné, do Berounky se vlévají všechny čtyři plzeňské řeky, které sem jako migrační dálnice přivádějí stovky živočichů z celého Západočeského kraje. Ty se pak s jarním a podzimním tahem po Berounce přesouvají od západu k východu a obráceně. Proto také  každá další překážka přes řeku hraje v životě zvířat zásadní roli!

 

Se zabezpečením stávajících drátů elektrického vedení si lámou hlavu jak energetici, tak ochranáři. Bohužel, funkční systém, který by problém nárazů ptáků na vodiče vyřešil, zatím neexistuje, a tak i tady si naše civilizace vybírá svou daň.  Jediné, co se dá u nových staveb řešit, je pečlivé zvážení jejich účelnosti a technického a konstrukčního řešení.  Bohužel, ne vždy nad projektem sedí odborníci a lidé,  kteří  mají s touto problematikou zkušenosti.

Jedním z takovýchto projektů je právě i nově připravovaná a prosazovaná lávka pro pěší a cyklisty přes řeku Berounku, spojující Olešnou u Němčovic (RO) s obcí Čívice u Dobříče – Kaceřova (PS). Na první pohled dobrý nápad spojit dva mikroregiony a pro lidi určitě prospěšná věc. Na druhou stranu však další smrtelná past pro velké množství protahujících ptáků.  Z informací, které mám  (pro media - nutno si aktuální fázi realizace ověřit) se jedná o naprosto technicky nevyhovující  konstrukci. Připravený projekt od renomované firmy je sice zajímavý, ale pro migrující ptáky smrtelně nebezpečný!

 

 

 

  

Svisle vedoucí kotvící lana lávky jsou vedena do oblouku a ještě pod špatným úhlem. V prostředku profilu koryta řeky jsou na betonovém oblouku lana kotvena v nejvyšším  bodě, a to nemají velcí ptáci ( jako například, volavky, labutě či orel mořský ) vůbec šanci přeletět. I kdyby si lan všimli a chtěli je nadlétnout, tak ta jsou vedena přímo proti nim a srazí se o ně. Celé je to technicky špatně koncipované a jsem zklamán i tím, že se k danému projektu vyjadřovalo již x kompetentních orgánů ochrany přírody a krajiny, které tento problém opět přehlédly a pustily k další realizaci. Jediný, kdo ve svém vyjádření upozorňuje na nebezpečnost navržené konstrukce a nevhodné technické řešení, je Odbor životního prostředí Plzeňského krajského úřadu. Ten však byl o projektu rovněž informován až v jeho poslední fázi, a tak pochybuji o tom, že dokáže investici za 7,5 milionu korun z EU nějak zvrátit. Mimo jiné je projekt už s úřady projednán, politicky má zelenou a změna projektu by stála další peníze.    

 

Celá záležitost je pro mě osobně ještě složitější, neboť na projektu a jeho realizaci se podílí můj kolega, kamarád a člověk, kterého jsem si vždy vážil pro jeho názory a postoje. Snažil jsem se Karlem Ferschmannem, starostou z Němčovic a hlavním protagonistou onoho projektu dohodnout na jeho přepracování. Bohužel však marně, jelikož mé připomínky  jsou vnímány jako bezpředmětné a zbytečná komplikace, která projekt ohrožuje.

O tom, jak ve finále celý projekt dopadne a zda bude realizován tak, jak je navržen, nemám dnes už žádné aktuální zprávy. Každopádně ale vím a tím jsem si zcela jist, že pokud bude zvolena k ukotvení lávky tato konstrukce, přibude na řeku Berounku další nebezpečná,  pro ptáky smrtelná past a budeme následně složitě řešit její zabezpečení!!! Proto zejména kompetentním orgánům ochrany přírody a mediím posílám tyto dvě tiskové zprávy, které jsou možná pro někoho dlouhé a bezpředmětné, ale souvisejí spolu a krásně do sebe zapadají.  Všem ostatním pak děkuji za zájem a případnou pomoc při prosazování změny projektu či úplné zastavení plánované realizace.

 

    

Na fotografii:

Tři labutě velké z řeky Berounky zajištěné u obce Nižbor na Berounsku.

Amputace křídel, pooperační péče a vypuštění zpět na ř. Berounku.

Ilustrační technické nákresy typu plánované konstrukce lávky přes řeku Berounku v Olešné.  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval:

Za DES OP Karel Makoň, DES OP (777 145 960)