Tiskové zprávy

9.8.12 akce Švihov

TISKOVÁ  ZPRÁVA

 

Název - téma:

Akce Švihov (KT)

 

Ze dne:

9.8. 2012

 

Místo konání:

Plzeňsko

 

Vlastní zpráva:

 

I přesto, že Klatovsko není naším spádovým regionem, vyrazili jsme 9.8. 2012 v rámci projektu druhové ochrany a monitoringu hnízdišť čápů bílých do zemědělského družstva ve Švihově (ZD). Cílem naší cesty bylo zabezpečit cca 20 m vysoký komín od bývalé sušky. Dnes již nefunkční plechové monstrum s horním průměrem průduchu 2,20m je totiž nebezpečnou pastí zejména pro čápy bílé. Komín, jakožto dominanta v krajině, čápy přitahuje a ti, kteří nezvládnou přistávací manévr na 10 cm širokém rantlu komína  propadnou do průduchu. O tom, že se opravdu jedná o problém a pro čápy nebezpečnou past nás informoval i místní ornitolog Vojta Hájek. Ten se přes kolegu ze ZD dostal do  komína, kde našel hned několik kosterních pozůstatků. Některé mrtvolky měly dokonce i ornitologické kroužky, nicméně většinou se jednalo o vyvedená mláďata ze sousedního hnízda čápů bílých na místní základní škole. Ihned jsme začali problém řešit ve spolupráci s Plzeňským krajským úřadem (PKÚ) a majitelem objektu  a dohodli technické zabezpečení komína.

 

Samotná akce byla realizována dnes (9.8. 2012) v dopoledních hodinách, kdy jsme s kolegou Milošem Paiskerem nejdříve vylezli na komín přeměřit průměr průduchu a vymyslet způsob ideálního uchycení krycího síta. Následně jsme si na zemi připravili a nastříhali ocelovou síť a jednu pevnější vzpěru. To vše bylo přivázáno na lano a vytaženo na horní hranu komína. Dostat však všechen poměrně objemný materiál ve dvou lidech nahoru na komín nebylo jednoduché, ale ve finále se nám to povedlo. Více je už patrné z přiložených fotografií.

 

Jaké však bylo naše překvapení, když jsme slezli z komína a otevřeli jeho spodní ocelová dvířka. Krom nepřeberného množství kosterních pozůstatků osmi čápů tam zobákem útočil a křídly mával i jeden živý.  Ještě štěstí, že jsme se do komína rozhodli  před našim odjezdem  podívat, jelikož seshora mladý čáp v temné hladomorně vidět nebyl. Podle místních zaměstnanců ráno na komíně seděli celkem čtyři čápi. Toho, že jeden z nich do komína spadl si nevšimli a jeho nález v komíně byl velkým překvapením. Nalezenému čápovi opravdu nic nebylo, pravděpodobně v komíně nebyl ani dlouho, a tak po jeho odchytu a vyproštění byl okroužkován a vypuštěn na nedalekých lukách u řeky.

 

Od dneška je komín zároveň řádně zabezpečen a problém by se již neměl opakovat. Poděkování patří hlavně Plzeňskému krajskému úřadu a kolegovi Jiřímu Vlčkovi z odboru životního prostředí. Díky němu a finanční podpoře Plzeňského kraje se dala věc operativně vyřešit téměř obratem a my se můžeme pochlubit další vydařenou akcí J

  

Na fotografii:

Osazení ochranné sítě pro čápy bílé na průduch nebezpečného komína v areálu ZD ve Švihově.

Odchyt a následné vypuštění mladého čápa bílého nalezeného při montáži ochranné sítě v průduchu komína. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval:

Za DES OP Karel Makoň, DES OP (777 145 960)