Tiskové zprávy

16.7.12 Liška - pokračování

TISKOVÁ  ZPRÁVA

 

Název - téma:

Výsledky veterinárního vyšetření tří lišek obecných zajištěných na území města Plzně. Zajištění samice norka amerického a odeslání vzorku k dalšímu vyšetření.

 

Navazuji na předchozí tiskovou zprávu:  Liška na gauči ze dne 8.7. 2012

 

Ze dne: 

16.7. 2012

 

Místo konání:

Plzeň

 

Vlastní zpráva:

 

V průběhu minulého víkendu a posledních dvou týdnů bylo na území města Plzně nalezeno a zajištěno několik podezřelých úhynů volně žijících šelem. Mezi tři výraznější záchyty patřily tři lišky obecné zajištěné v Bolevci na Bílé Hoře. Ve dvou případech se jednalo o zvířata živá, s atypickým vzorcem chování, přičemž třetí zvíře bylo zajištěno již uhynulé. Všechny tři případy se odehrály během tří dnů téměř na jedné lokalitě a byly ve finále odeslány Krajskou veterinární správou Plzeň (KVS Plzeň) do Státního veterinárního ústavu Praha (SVÚ Praha) k vyšetření na vzteklinu.

 

Hned druhý den po odeslání vzorků na SVÚ Praha byla vzteklina touto státní laboratoří u všech tří zvířat vyloučena a vzorky vyhodnoceny jako na vzteklinu negativní.

 

Jelikož nás s ohledem na veškeré okolnosti a zejména atypické chování zajištěných lišek zajímalo více,  nechali jsme (po dohodě s veterináři) na vlastní náklady a nad rámec povinností ze zákona vyšetřit všechny tři lišky  ještě na psinku. 

 

Toto, u nás ojediněle diagnostikované onemocnění, by totiž mohlo být spolu se svrabem „novým“ přirozeným a plošným „regulátorem“ stavu některých, ve městě se hojně vyskytujících šelem, jako jsou například kuny, lišky a nebo nepůvodní norek americký.

 

Mimo jiné, jedna ze zajištěných lišek byla, podle našeho názoru, prokazatelně ochočené a uměle odchované mládě, uniklé či vypuštěné ze zajetí, přičemž právě tato zvířata se psinkou poměrně snadněji a často nakazí.

 

Ti, co četli mou předchozí tiskovou zprávu už velmi dobře tuší, kam tímto úvodem mířím a že zároveň bych byl velice rád,  kdyby má slova o těchto problémech, nejrůznějších odchovech, jejich nesmyslné propagace a „záchraně“ některých druhů šelem v zajetí byla brána vážně.

Kam až to může dojít, konec konců potvrzuje i následující výsledek vyšetření jedné ze zajištěných lišek.

 

Prokázaný výskyt psinky veterináře poněkud překvapil.

 

V pátek odpoledne (13.7.2012) jsem obdržel, nejdříve telefonicky a následně i protokolárně, informaci ze SVÚ Praha, že liška, odchycená (7.7.2012) na gauči v rodinném domku na Pecihrádku (Plzeň – Bílá Hora)  byla, k velkému překvapení všech zúčastněných, pozitivní právě na psinku! Je to po dlouhé době další prokázaný a velice ojedinělý výskyt tohoto virového onemocnění, které v minulosti výrazně limitovalo počty divokých šelem v přírodě i domácích neoočkovaných zvířat. Podle odborné literatury poslední psinková vlna proběhla na našem území v letech 1990 a1993 a tímto onemocněním bylo plošně  postiženo na 40% celkové tehdejší populace chovaných psů. Psinka je infekční onemocnění masožravců, postihuje především šelmy psovité a kunovité, na lidi je nepřenosná, přičemž zvířata chovaná v zajetí či stresovaná prostředím a zvířata neoočkovaná, mohou tuto nemoc chytit poměrně  snadno. Psinka se přenáší především  kapénkovou infekcí, sekrety a exkrety.  Příznaky psinky mohou být od rýmy, kašle, dušnosti, až přes krvavé průjmy a nervové příznaky. Přičemž nervová psinka je považována za nejtěžší stádium. Dnes by však měla být většina psů a šelem proti psince očkována a tak výskyt tohoto onemocnění je spíše ojedinělý.

 

Z našeho ochranářského pohledu by rozšíření psinky mezi divokými zvířaty bylo vnímáno jako přirozený regulační faktor, který by mohl výrazně zlikvidovat zejména populaci nepůvodního norka amerického. Právě norek americký je nejvíce rozšířen na řece Berounce, následně pak na Bolevecké rybniční kaskádě i ostatních plzeňských řekách či vodách v kraji. Je to druh, který do naší přírody nepatří a páchá zde naprosto neuvěřitelné škody (loví a decimuje původní druhy všech skupin našich živočichů, roznáší jejich nákazy a nemoci).

 

 Proto jsem také hned, jak jsem dostal informaci o nálezu podezřele se chovající samice norka amerického v zábavném areálu v Plzni u Borské přehrady, nechal zvíře zajistit a odeslat rovněž do SVÚ Praha k dalšímu vyšetření. Pokud by se psinka prokázala i v tomto případě, byl by to pro nás další důkaz o tom, že přírodní mechanismy fungují i bez přímého zásahu člověka. Výsledky pitvy a vyšetření tohoto zvířete budou však známé až v následujících dnech. 

 

Závěrem snad už pouze jen poznámka. Chov živých zvířat a volně žijících pak obzvláště, má svá pravidla a zákonitosti. Každý takovýto chovatel je povinen znát nejenom potřeby chovaného zvířete, ale i své, zákonem stanovené povinnosti jeho chovu. Ty jsou poměrně často opomíjeny a zejména při mediální propagaci nejrůznějších zájmových chovů jsou úplně vynechávány. Osobně si myslím, že to je ta největší chyba a problém, který nás i zvířata ve finále nejvíce trápí. On totiž chov či „záchrana“ liščete, kuny či fretky zdaleka nezačíná a ani nekončí pouze tím, že máte doma  atypického „mazlíčka“ a roztomilé mláďátko, se kterým se můžete pochlubit či si na něm kompenzovat své citové potřeby.

 

 

Na fotografii:

Městskou policií Plzeň odchycená nemocná liška podezřelá z nákazy.

 

Zpracoval:

Za DES OP Karel Makoň DES OP (777 145 960)

Odborná konzultace MVDr. Martin Hola – praktický veterinární lékař