Tiskové zprávy

01.05.12 Tak trochu zverimex

TISKOVÁ  ZPRÁVA

 

Název - téma:

Tak trochu zverimex a tak trochu zuřím!

 

Ze dne: 

Duben – květen  2012

 

Místo konání:

Plzeňsko

 

Vlastní zpráva:

 

O tom, že se někteří lidé neumí chovat nejen ke svým dětem, ale ani k bližním či zvířatům se nemá cenu asi příliš rozepisovat. Pokud však ještě svým chováním jiným ubližují, nebo zasahují do života ostatních, tak je to ještě mnohem horší! Jestliže  k tomu svým chováním ještě navíc zatěžují ostatní,  je to přinejmenším na facku a nebo pokutu!

 

Klec se sedmi pískomily u kontejnerů v Majakovského ulici.

Dne 1.5.2012 přivezla odchytová služba Městské policie Plzeň (krátce po druhé hodině odpolední) klec se sedmi pískomily. Celkem čtyři dospělci plus tři čerstvě narozená holata byla údajně podle oznamovatelky  nalezena i s klecí vedle kontejnerů na komunální odpad v Majakovského ulici. Zvířata měla v kleci zbytky krmení a nebyla u popelnic pravděpodobně dlouho. Oznamovatelka nálezu se však dle hlídky městské policie právě stěhovala a tak je i dost pravděpodobné, že zvířata byla původně její. O tom, do jaké míry je tato domněnka pravdivá, můžeme dnes už pouze spekulovat. Každopádně ten, kdo zvířata odložil, vyhodil, či opustil, jednoznačně porušil zákon a „přehodil“ svou povinnost na někoho jiného, za což by měl řádně zaplatit.

 

 

Papoušek ve Starém Plzenci.

Pravděpodobně rosela žlutolící. Byla odchycena dne 10.4. 2012 ve Starém Plzenci. Kroužkem označený papoušek v úterý v podvečer vlétl do garáže rodinného domu na samotě u lesa pod Radyní. K případu jsme vyjeli na základě telefonické žádosti majitelky nemovitosti. Oznamovatelka byla nejdříve z naší strany informována, že se má v první řadě obrátit na místně příslušný  úřad, ideálně odd. ztráty a nálezy.  Bohužel, kontaktovat kompetentní osobu se jí nepodařilo a tak jsme pro papouška vyjeli my. V současné době je rosela stále ještě u nás na záchranné stanici a o jejím dalším osudu i úhradě vzniklých nákladů jednáme s Městským úřadem ve Starém Plzenci.

 

Modrá andulka

Vystrašená modrá andulka vlnkovaná byla opět dovezena a odchycena odchytovou skupinou Městské policie Plzeň. Dne 21.3. 2012 ji na základě telefonického oznámení hlídka v podvečer odchytila v Plzni na Vinicích v ulici Brněnská. K andulce se do dnešního dne nikdo nepřihlásil a tak je u nás na stanici stále. Možná jen někomu ulétla a  majitel by jí chtěl zpět.

 

Žlutá andulka 

Polokrátký žlutý  sameček andulky vlnkované přilétl 29.4. 2012 odpoledne do chodby rodinného domu v Plzni Bolevci v ulici Pod Stráží. Rovněž se pravděpodobně jednalo o nechtěný únik ze zájmového chovu.  Na svého páníčka čeká andulka u nás v záchranné stanici. Sameček má na noze identifikační kroužek a tak, pokud se majitel přihlásí, by měl znát informace vyražené na kroužku.

 

 

Jednooká kočka Barča.

Za absolutní vrchol drzosti považuji případ s dva roky starou jednookou kočkou, která k nám byla spolu s dopisem přinesena v půlce měsíce dubna 2012. Přesněji řečeno, v boxu na pacienty jsme našli pouze přiložený dopis. Kočka tam nebyla, jelikož pravděpodobně nadzvedla drátěné i krycí víko boxu a utekla. To také bylo její jediné štěstí, jelikož kočky nemusím a hlavně je ani neděláme!

 

 

Závěrem.

Naše Záchranná stanice živočichů Plzeň se zabývá péčí o všechny druhy volně žijících živočichů, což znamená divoká zvířata, či chcete-li faunu ČR. K tomuto účelu byla stanice zřízena, je provozována a má veškerá potřebná povolení, chovatelské zázemí  i podmínky.

O zvířata domácí, poštovní i městské holuby, exotická či prokazatelně uniklá ze zájmových chovů (věci nalezené, ztracené či opuštěné) pečujeme pouze v mimořádných případech a v rámci nadstandardních služeb pro subjekty, města a obce, které nás podporují a nebo jsou ochotny za tyto služby následně zaplatit! Proto nehodlám a nebudu ani brát na sebe zodpovědnost, náklady a ani povinnosti někoho jiného, natož pak nezodpovědného majitele, který se potřebuje zvířete v rámci své pohodlnosti jen zbavit!

 

Samozřejmě, že se může stát, že někomu zvíře nechtěně unikne či ulétne a nebo se ztratí. V takovýchto případech se dá věc velice snadno vyřešit, když dotyčný svou ztrátu včas nahlásí na všechny příslušné a kompetentní úřady či složky (obecní či městské úřady, městkou policii, útulek či záchrannou stanici).  V takovémto případě pak většinou ani nejsou  účtovány žádné finanční náklady spojené s odchytem zvířete, jeho převozem a dočasným chovem.

 

 

 

Na fotografii:

Petr Kokoška (Městská policie Plzeň) při předání klece se sedmi osmáky.

Nalezené andulky a rosela žlutolící.

 

Zpracoval:

Za DES OP Karel Makoň DES OP (777 145 960)