Tiskové zprávy

27.5.11 Transfer čolků

TISKOVÁ  ZPRÁVA

 

název - téma:

Záchranný transfer čolků – koupaliště Skašov (PJ) 

 

ze dne: 

27.5.  2011 (8.6. 2011) 

 

místo konání:

Skašov (PJ) 

 

vlastní zpráva:

Na základě telefonického podnětu a upozornění jsme dne 27.5. 2011 provedli další záchranný transfer dvou druhů u nás žijících čolků. Ondřej Hes a Bohumil Mášek společně se zástupci obce, konkrétně starostou, panem Šrámkem a provozovatelem koupaliště Skašov (PJ) operativně řešili mimořádný výskyt těchto chráněných obojživelníků na uměle vytvořené vodní ploše místního koupaliště.

Jde o klasické koupaliště tvořené betonovým bazénem s modrým nátěrem. V letošním roce do bazénu přišli nejen ropuchy obecné (Bufo bufo) a skokani hnědí (Rana temporaria), ale také nebývalé množství čolků a to hned ve dvou druzích. Jednak čolek obecný (Lissotriton vulgaris) a dále čolek velký (Triturus cristatus). Oba druhy spadají do kategorie „Silně ohrožený druh“. Provozovatelé koupaliště si umí poradit již léta s mladými žábami a pomocí prken nechají mladé žabky vylézt z bazénu. Teprve poté provedou chemické čištění vody.

S výskytem čolků se ještě nesetkali, a tak jsme se pokusili situaci řešit co nejšetrněji ke zvířatům i domácím.

K pobavení přihlížejících jsme odchytali co největší počet exemplářů, které jsme vypustili na sousední vhodnější lokalitu (rybníček). Odchyt i nadále v současné době pokračuje. Zásah se nám povedlo díky souhře náhod načasovat přesně, samice ještě nebyly vykladené, takže snůšky vajíček již odloží v novém domově. Bylo to štěstí, jelikož larvy čolků bychom z prostorné nádrže neodchytili.

Z celé akce jsme měli velmi dobrý pocit. Jednak proto, že se povedla tak, jak jsme naplánovali a zejména proto, že jsme viděli velký zájem místních obyvatel o osudy tzv. „nezajímavých zvířat“ v jejich okolí. Obyvatelům Skašova tedy patří velký dík a budeme se těšit na další společné akce.

 

Čolek obecný

  

Čolek obecný

  

Čolek velký

  

Čolek velký

 

Na fotografiích:

Čolek obecný a čolek velký

 

zpracoval:

Za DES OP Karel Makoň (777 145 960) z informací a z textu Ondřeje Hese.