Tiskové zprávy

8.5.11 Čolci na Tachovsku

TISKOVÁ  ZPRÁVA

 

název - téma:

Čolci na Tachovsku

 

ze dne: 

8.5.  2011 

 

místo konání:

Tachovsko

 

vlastní zpráva:

 

O víkendu jsme provedli menší záchranný transfer čolků horských (Mesotriton alpestris) z lokality nedaleko vesnice Černošín na Tachovsku. Jde o neobyčejně bohatou oblast na výskyt obojživelníků a plazů (skokan hnědý, skokan štíhlý, skokan „zelený“-cl. esculenta, kuňka žlutobřichá, blatnice skvrnitá, ropucha obecná, čolek horský, čolek obecný, čolek velký, ještěrka živorodá, slepýš křehký a užovka obecná) na poměrně malém prostoru.

 

 

Čolci horští se pravidelně rozmnožují v loužích na lesních cestách. Jedna z nejbohatších cest je v současnosti využívána těžební technikou a je prakticky zničená.

 

Zdravé populace čolků horských se s podobnou situací dokáží vyrovnat velmi dobře. Vzhledem k tomu, že existovala možnost nápravy, odlovili jsme veškerá zvířata z nepatrných zbytků louží na cestě a přenesli je cca o 1 km dále do obdobného biotopu v části lesa, kde lesní práce neprobíhají.

 

 

Zdánlivá devastace lokality těžkou technikou je kupodivu populacím prospěšná, protože přestože zahyne určité procento zvířat a vývojových stádií pod koly traktorů, nově vzniklý prostor a nově vytvořené louže jsou obsazeny živočichy z okolí.

 

 

 

Samozřejmě, pokud je možné pomoci při akutní situaci, je vhodné zakročit a zvířata přemístit na nejbližší vhodné stanoviště.

 

 

Popisuje akci Ondřej Hes z DES OP.

  

 

na fotografii:

 

Čolek horský a Marek Hes při záchranném transferu (foto – Ondřej Hes).

 

Zpracoval:

Za DES OP Ondřej Hes