Tiskové zprávy

25..12.10 Děkujeme všem sponzorům a dárcům

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

název - téma:

Konec roku se blíží – děkujeme všem dárcům a partnerům

ze dne:

12.12. 2010

místo konání:

Plzeň

 

vlastní zpráva:

Konec roku se blíží a právě proto je teď ten nejpříhodnější čas, abychom si vzpomněli na ty, kteří nás v tomto období opět podpořili a přispěli do našeho spolkového rozpočtu. Je čas jim nejenom za jejich dlouhodobou přízeň poděkovat, ale i zhodnotit letošní ekonomickou situaci naší organizace. Jaký že ten rok 2010 z hlediska jednotlivých darů vlastně byl?

 

Tvrdé leč spravedlivé dopady ekonomické krize jsme výrazně pocítili všichni na vlastní kůži a úsporná opatření se dotkla i našeho spolku a jeho činnosti. Čekala nás nemalá investice do nového zásahového vozidla, stěhování voliéry pro vodní ptáky a samotného provozu ZSŽ. Stouply energie, ceny materiálu, služeb i krmení. K tomu všemu během posledních dvou let klesly příjmy a dary od fyzických i právnických osob zhruba na třetinu a výrazně byly pokráceny i příspěvky od měst a státu.

 

Každopádně pár věrných dárců a skalních podporovatelů naší činnosti vydrželo i v této nelehké době a svůj finanční dar či příspěvek poslali i letos.

 

A právě jim bych chtěl touto cestou ještě jednou a veřejně poděkovat, jelikož nás v době, kdy jsme to nejvíce potřebovali finančně podrželi, podpořili a výrazně pomohli!!!

 

Děkujeme všem generálním a klíčovým partnerům

  

 

NADACI ČEZ,

která nám v letošním roce opět přispěla finančním darem ve výši 400.000, - Kč na nákup nového zásahového vozidla. NADACE ČEZ je již šestým rokem generálním partnerem naší organizace a za toto období podpořila naši činnost a ochranu přírody celkem 4x, přičemž přispěla celkovou částkou 1.206.000,- Kč!

 

 

 

Firmě PURUM s.r.o. Ekologické služby Praha

V letošním roce jednorázový dar na provoz Záchranné stanice živočichů ve výši 50.000, -Kč, který nám částečně dorovnal deficit příjmu ze státního rozpočtu a pokrácených prostředků od MŽP ČR.

 


 

 

Vodárně Plzeň – BioGRANTY VEOLIA 2010

První jednorázový dar 35.000,- Kč z grantového programu podpory malých projektů. Dostali jsme účelově vázanou finanční částku na nákup filtračního zařízení k voliéře pro vodní a brodivé ptactvo.

 


 

 

 

Plzeňskému krajskému úřadu – Plzeňskému kraji

Plzeňský krajský úřad udržel výši ročního příspěvku a rozsah objednaných služeb na stejné výši (320.000,- Kč) jako v roce 2009, což je rovněž v dnešní době ekonomických škrtů a krácení velký úspěch a pro nás důležitý signál.

 


 

 

 

Městu Plzeň

Další generální partner a dlouhodobý podporovatel naší činnosti. Plzeň svůj původní příspěvek na provoz stanice v důsledku krize z původních 650.000, pokrátila na 620.000,- Kč, ale i nadále zůstává klíčovým partnerem a podporovatelem naší organizace.

  

Městskému úřadu DOMAŽLICE – Referát životního prostředí

Pravidelně přispívá na provoz ZSŽ každým rokem částkou mezi 10.000,- až 14.000,- Kč.

 

MVDr. Oto HUMLOVI – Vedilab Plzeň

Opakovaně podporuje činnost stanice a na účet organizace přispěl 3x částkou 30.000,- Kč.

 

Romanu JUREČKOVI, Plzeň

Kontroverzní a hodně diskutovaná osoba známého plzeňského zakladatele a předáka ODS. Mimo jiné však také jediný regionální politik, který již několikrát překročil svůj stín a své finanční odměny z politických funkcí každým rokem pravidelně dělí mezi psí útulek, naši stanici a ZOO Plzeň. V letošním roce přispěl na náš spolek částkou 20.000,- Kč, přičemž touto částkou dorovnal pokrácený příspěvek od Města Plzně.

 


 

Nemalou roli v rozpočtu naší organizace zastávají i drobní dárci, jejichž „menší“ leč pravidelně se opakující příspěvky výrazně vylepšují celkovou bilanci našeho rozpočtu. Mezi takové dárce, kterých si vážíme úplně nejvíce, patří například:

 

 

Veronika SOUČKOVÁ a Ing. Věra SOUČKOVÁ, Praha

Již čtvrtým rokem si nechávají obě dámy každý měsíc automaticky strhávat 500,- Kč, které poukazují na náš učet jako dar. Jejich roční příspěvek pak činí celkem úctyhodných 12.000,- Kč.

 

Vladimíra SEDLÁKOVÁ

Od dubna 2010 posílá paní Sedláková 500,- Kč měsíčně na účet naší organizace a tím pravidelně podporuje naší činnost.

 

Knihkupectví MOUDRÁ SOVA – manželé Baslovi

Pravidelný každoroční příspěvek do 5.000,- Kč na činnost stanice již od roku 1998. Vždy jako jedni z prvních a s železnou pravidelností.

 

EKO-INFO s.r.o. - manželé Černých, Kout na Šumavě

Pravidelný příspěvek na činnost naší stanice již od roku 1998 v rozmezí od 3.000 až do 10.000,- Kč. V letošním roce byl finanční dar na horní hranici.

 

f. VOLKA a syn, Hlinné u Tachova

Pravidelný příspěvek od roku 2003 na podporu, kroužkování a údržbu hnízda čápů bílých hnízdících v areálu firmy. Pravidelný příspěvek v hodnotě 2.000,- Kč

 

MUDr. Jiří Baumruk , B-Orto s.r.o. -zubní ordinace Plzeň

Již druhým rokem přispívá na provoz záchranné stanice.

Letos přispěl opět zvýšenou finanční částkou 15.000,- Kč.

 

Prof. MUDr. Ondřej HES, Ph.D., Plzeň

Jednorázové finanční příspěvky zejména na hloubení tůněk pro obojživelníky a podporu činnosti organizace. Rovněž bezplatné odchovy, péče o zajištěné plazy či obojživelníky.

 

MUDr. Eliška ASCHENBRENNEROVÁ - zubní ordinace Plzeň

Od roku 2004 přispívá každým rokem do rozpočtu spolku částkou kolem 3.000,- Kč zejména na praktickou ochranu ptactva.

 

Manželé Jan a Blanka HRABĚTOVI (Plzeň)

Již čtvrtým rokem přispívají částkou kolem 3.000,- Kč ročně na provoz stanice a druhovou ochranu volně žijícího ptactva.

 

Manželé KUBECOVI (Plzeň)

Pravidelně přispívají na činnost naší organizace.

 

Ing. Andrea KLAUDOVÁ (Plzeň)

Finanční dar 5.000,- Kč na podporu provozu ZSŽ a činnosti organizace.

 

Ing. Helena VYBÍRALOVÁ (Plzeň)

Dar 7.000,- Kč v rámci realizace odborného poradenského servisu při rekonstrukci

a realizaci projektu vodního hospodářství v léčebném areálu ZSŽ.

 

Vladimír MORÁVEK (Plzeň),

Již několik let pravidelně přispívá na činnost stanice drobným darem ze svého důchodu. I letos poukázal svůj finanční dar na náš účet.

 

Na fotografii:

Slavnostní předávání finančního daru od NADACE ČEZ v Plzni před budovou ZPČ Muzea.

Přebírání finančního daru od f. PURUM při hudební soutěži televize Óčko.

 

zpracoval:

Za DES OP Karel Makoň (777 145 960)