Tiskové zprávy

09.11.10 - STĚNA SMRTI!!!

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

název - téma:

Stěna smrti - 100 ptáků za rok!

Protihluková bariéra na nedávno nově otevřeném úseku komunikace U seřadiště V Plzni na Bručné je pro ptáky stěnou smrti!

Nově budovaná silnice od Domažlic bude to samé!

ze dne:

09.11.2010

místo konání:

Plzeň - Bručná, ul. U seřadiště

Plzeň - Nová Hospoda


vlastní zpráva:

Místy až sedm metrů vysoká a v horní části průhledná protihluková bariéra u nově otevřené komunikace spojující Plzeň Slovany (Světovar) s dálničním přivaděčem u nákupního střediska Olympie je nebezpečnou překážkou a smrtelnou pastí pro všechny druhy volně žijících ptáků. Situaci na lokalitě mapujeme již od roku 2009 a za tu dobu odhadujeme, že zde nárazem do horní průsvitné části protihlukové stěny uhynulo minimálně sto ptáků.


Místní obyvatelé rodinných domků a pejskaři nás na tuto lokalitu volají pravidelně a to v průběhu celého kalendářního roku. Střídavě hlásí jak uhynulé, tak poraněné nejrůznější druhy ptactva. Pan L. Steinbach, který zde pravidelně venčí psa, je doslova znechucen nad tím, jak často a co tady pod stěnou nachází. Jsou to většinou jak drobní pěvci, tak třeba i strakapoudi, dravci a další druhy ptáků. Posledním nálezem ani ne tři týdny starým bylo pět mrtvých stehlíků, jeden kos a strakapoud. Je vidět, že se ptáci stahují za potravou do sousedních zahrad a při přeletu či vyplašení pak snadno narazí do průhledné plochy bariéry.


Druhovým zastoupením o stěnu zabitých či poraněních ptáků a samotnou příčinou problému se zabývá i v příloze doložený průzkum s bohatou fotodokumentací. Osobně to vnímám jako velký a zcela zbytečný problém, ke kterému nemuselo vůbec dojít. Chyba se stala již při projektování stavby a protihlukové bariéry. Nevím, kdo to projektoval, ale určitě to nebyla žádná seriózní kancelář, která by se ve svém oboru a problematice orientovala. Minimálně 10 let se totiž o problému nárazů a usmrcování ptáků na skleněných plochách mluví a hlavně ví, jak se tomu dá efektivně zabránit. Nejsmutnější na celé kauze je, že akce stála jistě několik desítek milionů a na tento problém nikdo nemyslel a to jak projektanti, tak stavební úřad, zadavatel či kompetentní orgány ochrany přírody, kteří se k projektu zcela jistě vyjadřovali. A tak místo dnes již známých a běžně užívaných speciálních skel, máme v každém rohu velké průhledné tabule alibisticky nalepenou a nefunkční siluetu dravce, které vyjdou sice levněji, ale problém neřeší.


Proto součástí této zprávy je i otevřený dopis, upozorňující na technické nedostatky protihlukové bariéry a její nežádoucí účinky na populace volně žijících ptáků, adresovaný jak na jednotlivé technické úřady, tak orgány ochrany přírody a pravděpodobného vlastníka protihlukové bariéry.


Je třeba tento problém co nejrychleji vyřešit, skla vyměnit či zabezpečit tak, aby se to stále neopakovalo. Jelikož tato protihluková stěna škodlivě zasahuje do přirozeného vývoje jednotlivých populací na lokalitě volně žijícího ptactva a to i u některých zvláště chráněných druhů. Způsob, jakým bude stěna zabezpečena, zcela úmyslně necháváme na odborných firmách, vlastníkovi a správci zařízení. Možností je několik, všechny jsou všeobecně známé a dohledatelné, přičemž my pouze trváme na tom, že problém je třeba co nejdříve vyřešit.


O to zoufalejší je i skutečnost, že stejně nevhodná protihluková bariéra je v současné době stavěna i na nové dvouproudé komunikaci od Domažlic (Sulkova) v Plzni na Nové Hospodě. Zde opět v úseku zeleně, lesa a těsně vedle zahrádek či pro ptáky atraktivních travnatých ploch je použito nevyhovujících průhledných materiálů s oblíbenou ale nefunkční (nesmyslnou) siluetou dravce!

I zde je třeba zasáhnout do stavby a skla bezpodmínečně vyměnit a nebo řádně zabezpečit proti nárazu ptáků! To je však věcí příslušného stavebního dozoru, úřadu či kompetentních orgánů ochrany přírody, které to měly opět pohlídat již v projektu.

 

!!! Otevřený dopis - podnět !!!

 

Protihluková stěna - Bručná

 


Na fotografii:

Doprovodné fotografie na lokalitě nalezených a uhynulých ptáků z přiloženého průzkumu.

 


Zpracoval:

Za DES OP Karel Makoň DES OP (777 145 960)

 

zpráva ke stažení ZDE


Ať jste lidé, zvěř či ptáci, najít si nás nedá práci:

www.desop.cz