Tiskové zprávy

17.10.10 - Kolem nás

CO SE DĚJE KOLEM NÁS 09. – 17.10. 2010

Aktuální informace z přírody a zpráva z činnosti ZSŽ Plzeň (DES OP).

 

Snížení hnízda čápů bílých u sousedů v Soběslavi u Tábora
17. října 2010, Soběslav

Již druhá plánovaná rekonstrukce hnízda čápa bílého proběhla v Soběslavi u našich jihočeských sousedů tuto neděli (17.10. 2010). Jednalo se o akci zprostředkovanou naší dlouholetou příznivkyní a podporovatelkou, paní Ing. Vybíralovou, která si při jedné ze svých služebních cest pohotově všimla velice neuspokojivého stavu obsazeného čapího hnízda na komíně v areálu kulturního střediska Města Soběslav. Oslovila místní městský úřad a přes tajemníka, pana Ing. Radka Brylla a pracovníky příslušného odboru životního prostředí jsme mohli nabídnout své služby a zkušenosti i v tomto koutě naší republiky. Hnízdo bylo opravdu ve velice špatném technickém stavu, vyosené mimo komín, cca 2m vysoké, těžké a hrozil jeho pád. Rekonstrukce byla nutná a po prvním jarním pokusu, kdy se nepodařilo zmrzlé hnízdo rozebrat, jsme se na komín do Soběslavi vrátili. Problém však nebyl pouze s počasím, ale i s přístupem a hasičskou technikou. Jediný dostupný žebřík, který byl schopen pod komín zajet, byl menší a kratší typ od Táborských hasičů, Ten však po maximálním vysunutí vystačil pouze do spodní poloviny hnízda, což je ve výšce cca 30m nad zemí poměrně málo a špatné! Naštěstí nefoukal vítr a kolega Václav Kural ml. se nebál vylézt až na poslední příčku žebříku a následně i na samotné hnízdo. Doslova na špičkách a pomocí polní lopatky pak tři čtvrtiny hnízda postupně rozebral a shodil. Celá akce netrvala ani 2 hodiny a naše poděkování patří jak hasičům, tak Městskému úřadu Soběslav za technickou podporu, pomoc, úklid hnízdního materiálu a úhradu nám vzniklých finančních nákladů.

Foto archiv DES OP – Na komíně Václav Kural ml.

 

Chřástal vodní ve voliéře pro vodní ptáky
říjen 2010 ZSŽ Plzeň – Doubravka (PM)

Zajímavý druh jednoho z našich méně známých bahňáků jsme získali minulý týden do naší záchranné stanice živočichů od náhodného nálezce z  Plzně - Valchy. Chřástal vodní byl nalezen na zahradě kousek od Lučního potoka na Valše, kde se pravděpodobně při přeletu a tahu krajinou srazil o nějaké vzdušné vedení, plot či vzduchem natažený drát. Chřástal vodní patří mezi tažné druhy ptáků a na zimu z území naší republiky odlétá do teplých krajů. Tento jedinec však už na zimoviště nedoletí, neboť má od nárazu poraněné křídlo, a tak zimu stráví pravděpodobně přímo u nás na stanici a nebo po dohodě s Tomášem Pešem v Plzeňské zoologické zahradě. Zatím byl chřástal dočasně umístěn k vodním ptákům do naší nové velké voliéry. Spolu se slípkou zelenonohou, párem kachen divokých a jedním polákem chocholačkou tvoří osazenstvo voliéry pro vodní ptáky se dvěma rybníčky. Chřástala však ve voliéře stejně jako mladou slípku zelenonohou jen tak nezahlédnete, jelikož se téměř nepřetržitě schovávají v trsech trávy a rákosu v jezírkách. Je to jejich přirozené chování a parametry naší nové voliéry jsou pro léčbu a chov takovýchto druhů ptáků naprosto ideální.


Foto archiv DES OP
Karel Makoň s chřástalem vodním.

 


Zpracoval:

Za DES OP Karel Makoň DES OP (777 145 960)

 

zpráva ke stažení ZDE


Ať jste lidé, zvěř či ptáci, najít si nás nedá práci:

www.desop.cz