Tiskové zprávy

POZOR - Plzeňské ohňostroje!

název - téma:

Plzeňské ohňostroje opět uprostřed přírodního parku aneb Opakované porušování zákonů za souhlasu dotčených orgánů

datum konání chystané akce:

17. - 18.09.2010

místo konání:

Plzeň - Doubravka (lokalita u sv. Jiří)


vlastní zpráva:

Naprosto neuvěřitelná akce se opět a již brzy chystá na soutoku řek Mže a Úslavy, u kostela sv. Jiří v Plzni-Doubravce. Pompézní ohňostroje, hlasitá hudební produkce, tisíce účastníků. Na tyto Plzeňské ohýnky ZDE loni přišlo přes šedesát tisíc osob, letos cestovní kanceláře dokonce plánují pro neplzeňské zájemce vypravit zájezdové autobusy nabízející svoz z širokého okolí. To vše přímo v srdci přírodního parku Horní Berounka. Jedná se přitom o významný krajinný prvek, ptačí hnízdiště, zimoviště a tahovou cestu. Místo s jedinečným významem, kouzlem, historií a výskytem několika desítek zvláště chráněných volně žijících živočichů užívající mimořádné zákonné ochrany. A přesto se zde tyto akce nadále každoročně konají, se souhlasem zdejších kompetentních orgánů nejen ochrany přírody. „Lidé se chtějí bavit, je před volbami a ptáci si prostě přeletí jinam. Zábava k Jiřímu prostě patří..“ To jsou například hlavní argumenty Zastupitelů a vedení dotčeného městského obvodu Plzeň 4. Já ale nevěřím, že i všem ostatním je to úplně jedno. Nevěřím také, že k tomu, abychom se dobře (a kulturně) bavili, stále potřebujeme statisícové ohňostroje, nadměrný hluk a jiné přehnané efekty, navíc na takovýchto místech. Doufám, že existuje spousta civilizovaných lidí, kteří pochopí, že podobné akce zejména do přírodního parku prostě nepatří.

Proto Vás všechny oslovuji, abyste prosím věnovali tomuto problému trochu svého času a poslali všem níže uvedeným orgánům ochrany přírody svůj názor na to, co si o nich a této akci myslíte. Prosím, nenechte mě a hlavně zatím žijící živočichy na holičkách. Jak se bohužel dnes a denně při své práci přesvědčuji, na ochranu přírody si nejen v Plzni všichni pouze hrají a práva volně žijících zvířat zjevně nikoho z kompetentních osob a úřadů nezajímají. Zkuste se připojit alespoň jednou větou do diskuse a pošlete svůj názor, i když se nejedná o petici proti vybíjení velryb či kácení pralesů. Pojďme se konečně a nahlas ozvat i ve věci, která se nás a naší přírody bezprostředně dotýká. Stačí, když použijete funkci mailu odpovědět všem“ (platí pro první kolo rozesílání tohoto e-mailu, opakované přeposílání zprávy tuto možnost přeruší), či prostě napíšete krátký e-mail na zmiňované instituce - kontakty jsou uvedeny na konci textu. Stačí napsat například „Souhlasím či nesouhlasím s ohňostroji u sv. Jiří v Plzni a myslím si, že podobná akce k této lokalitě patří/nepatří“, či jinak vyjádřit svůj názor.

Šiřte prosím tento email dál všem svým známým a těm, o kterých si myslíte, že nás mohou podpořit. Předpokládám, že podobný názor na ohňostroje a podobné akce bude mít i většina rodičů s malými dětmi či chovatelé psů, turisté.. Nejen podle mého názoru totiž zde dochází k porušení několika zákonů na ochranu přírody a krajiny zároveň. Světelnou a zvukovou show bude za tmy vyplašeno několik desítek druhů volně žijících živočichů, jejichž počet může jít až do stovek. Na lokalitě nocuje mnoho živočichů, zejména pak ptáci. Ty se sice pokusí odlétnout, ale potmě, či oslněni několika ohňostroji po sobě se mohou velice snadno usmrtit či zranit o nedaleké, přes řeku vedoucí dráty el. vedení, nosná lana lávky či nedalekého plynového potrubí apod. Někteří ptáci jsou dokonce při vyplašení za tmy schopni narazit i do pevných mostních konstrukcí, plotů, zdí, či dalších, hojně se zde vyskytujících překážek. Další skupina dezorientovaných ptáků se může snažit přeletět na blízkou kaskádu rybníků, kde pak nouzově přistávají na komunikacích, narážejí do skleněných ploch, vzdušných vedení, světel atd. Mimo jiné je v této době řeka Berounka významnou tahovou cestou i drobných a menších druhů ptáků zpěvných, bahňáků atd. I mezi těmito ptáci jsou většinou zvláště chráněné druhy a škodlivý zásah do jejich vývoje je trestný. Ovšem, kdo by koho trestal, když se zdá, že všem dotčeným je vše absolutně jedno.

Dokládá to i uvedený příklad za všechny, neuvěřitelné stanovisko oficiálního ornitologa a „odborníka“, zaměstnance Agentury ochrany přírody a krajiny - Středisko Plzeň, Ing. V. Říše: „Na základě znalosti místa a telefonického upřesnění místa konání (ostroh na soutoku Berounky a Úslavy) z 28.7. je možno ke konání akce zaujmout následující názor: - mimo zastavěné území obce je jakékoliv pořádání akce, doprovázené světelnými a hlukovými efekty včetně nadměrného pohybu osob a techniky činností, která ruší volně žijící živočichy včetně ptáků, - mimo období hnízdění, t.j. v době od 15.7 do 31.3. a specifických lokalit využívaných jako zimoviště ptáků (např. Berounka pod soutokem s Úslavou) v době mrazů či sněhové pokrývky, je rušení volně žijících živočichů výše uvedenou činností zanedbatelné ve srovnání s jinými negativními vlivy (např. doprava, prosklené plochy, vedení vyskokého napětí, volný pohyb psů a koček apod.), - prokázaný výskyt zvláště chráněných druhů je soustředěn v prostoru nelesní enklávy na levém břehu Berounky od lávky pro pěší pod Pecihrádkem směrem proti proudu a částečně na protilehlém břehu k začátku bytové výstavby, - na základě výše uvedených skutečností je možno konstatovat, že pro konání akce uvedené v žádosti o posouzení není třeba udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů ani stanovení odchylného postupu dle !

5b zákona č.114/1992 Sb. v platném znění,

- v případě konání akce v době hnízdění či v době zimování vodních ptáků je žádoucí s dostatečným předstihem zpracování ornitologického průzkumu v závislosti na podrobných propozicích akce (množství, hluková a světelná intenzita použitých efektů, místo a směr vypouštění, délka a čas konání, pohyb osob a techniky apod.) pro stanovení podmínek, omezujících negativní efekt na živočichy, především ptáky, na minimum“ Ing. V. Říš, AOPK

Toto je naprosto nepochopitelné vyjádření od orgánu ochrany přírody, který by ji měl chránit, za což je i placen. Tento (možná záměrně nepřehledný) paskvil je dnes spolu s tvrzením, že ohňostroj bude odpalován za hranicí pozemku přírodního parku hlavním argumentem pořadatelů akce a bohužel i Odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně, který akci bez problémů povolil. Zajímavý je rovněž i názor Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí v Plzni, který řešil můj podnět na jiné ohňostroje pořádané na témže místě u příležitosti již tradičního letního Historického víkendu ZDE

Tyto ohňostroje se zde navíc konaly v době hnízdění na lokalitě prokazatelně hnízdících druhů ptactva a přesto vyjádření tohoto z nejvyšších orgánů ochrany přírody bylo bohužel stejně zarážející. Hlavní argument, že na lokalitě bylo rušno celý víkend a že ohňostroj trval pouze 5 minut a tak nemohl ptákům ublížit mě opravdu odzbrojil. I v tomto případě šlo jen o podivně nastíněné zdůvodnění, proč ohňostroje nelze nepovolit. Zde se ovšem nabízí otázka, zda si náš malý stát může v době finanční krize dovolit tento rovněž podle mě zbytečný úřad vydržovat. Za dobu 18 let činnosti našeho spolku se mu totiž v naprosté většině nepodařilo vyřešit jednotlivé případy ku prospěchu ochrany přírody. Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně k pořádání dané akce také neměl z pohledu ochrany přírody zásadní připomínky a akci bez omezení povolil. Zdá se, že městské obvody zde jsou velmi ochotny na podobné projekty uvolnit velké sumy jinde tolik potřebných financí a že politický tlak zde možná bude nadřazený zájmům přírody. Mimo jiné paní starostka městského obvodu Plzeň 4 Jarmila Jakubcová se při mém oficiálním vystoupení na jednání Zástupců městského obvodu ve věci pořádání právě takovýchto akcí u kostela sv. Jiří vyjádřila, že s ohňostroji v tomto místě nesouhlasí. Dnes již je ale uváděna mezi hlavními partnery chystané akce a samotné ohňostroje zahajuje. Lze očekávat, že tyto skutečnosti nebudou příliš prezentované v místních médiích, některé z nich jsou totiž mediálními partnery akce. Právě proto si myslím, že je zapotřebí, aby této věci věnovala zvýšenou pozornost veřejnost sama. Názor na celou akci i akce podobné si již jistě uděláte sami. Budu rád, když svůj postoj rovněž dáte najevo. Jen bych na závěr dodal, že Město Plzeň v současné době kandiduje na titul Evropské hlavní město kultury roku 2015. Chce se proto nepochybně předvést v nejlepším světle. Otázkou je, zda podobné prosazované „regionální tradice“ nejsou spíše ostudou, než ukázkou naší „kulturnosti“. A zda tím správným světlem je právě světlo od megalomanských ohňostrojů.

 

Karel Makoň

DESOP - Záchranná stanice živočichů Plzeň www.desop.cz

Zábělská 75, 312 00 Plzeň 12

mobil 777 145 960

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

E-mailové adresy zmíněných institucí, kam můžete své názory zasílat:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Středisko Plzeň: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

e-mail na vedoucího tohoto střediska Ing. Michala Červenku: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Magistrát města Plzně - Odbor životního prostředí:

vedoucí odboru Bc. Dagmar Svobodová Kaiferová: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí Plzeň: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ředitel Ing. Zbyněk Sevelka: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Starostka městského obvodu Plzeň 4: Jarmila Jakubcová: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Krajský úřad Plzeňského kraje: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Seznam ptactva a zvláště chráněných druhů živočichů (ptáků), hnízdících, zimujících, protahujících či zastižených na této lokalitě, kteří jsou bezprostředně ohroženi podobnými akcemi: ledňáček říční, pisík obecný, kulík říční, datel černý, krutihlav obecný, ťuhýk obecný, žluva hajní, orel mořský, orlovec říční, vrčilka říční a zelená, bramborníčci, konipasi, koroptev polní, křepelka polní, kormorán velký, morčák velký, hoho severní, čírka obecná, čírka modrá, labuť velká, kachna divoká, lyska černá, slípka zelenonohá, polák chocholačka, polák velký, rákosníci, pěnice a desítky dalších pěvců.


PODROBNÁ ZPRÁVA I S OBRÁZKY ZDE