Tiskové zprávy

25.08.10 - Nadace CEZ

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

název - téma:

400.000,- Kč od Nadace ČEZ

ze dne:

17.8. 2010

místo konání:

Plzeň

 

vlastní zpráva:

Minulý týden v úterý (17.8. 2010) v odpoledních hodinách jsem u příležitosti slavnostního zahájení tématické výstavy Nadace ČEZ převzal před budovou Muzea v Křižíkových sadech z rukou zástupců západočeského regionu a Nadace symbolický šek na úžasných 400.000,- Kč. Jedná se o další finanční dar naší organizaci (DES OP), cíleně směřovaný do ochrany přírody, životního prostředí a volně žijících živočichů. Finanční částka je účelově vázána na nákup nového zásahového vozidla, které bychom měli převzít a uvést do provozu na přelomu měsíce září a října 2010.

Současné zásahové vozidlo totiž začíná po pěti letech užívání dosluhovat a jeho servis a údržba se stává značně nákladnou. Proto jsme v loňském roce požádali energetiky a Nadaci ČEZ o další příspěvek na nákup vozidla nového a naše volání bylo vyslyšeno. Původní požadavek byl sice o 100.000,- Kč pokrácen, ale i přesto je to velice pěkná částka, velkorysý dar a pro nás zásadní příjem. V plzeňském regionu je to dokonce nevyšší příspěvek, který letos Nadace ČEZ přidělila. Vážíme si velice tohoto finančního daru, a o to více, že není jediný, který jsme od této nadace dostali. Nadace ČEZ přispěla na naší činnost již několikrát, a to v celkovém součtu 1.250.000,- Kč za necelých 10 let. Tímto příspěvkem se Nadace ČEZ řadí mezi naše přední generální partnery a sponzory. Mimo jiné tímto přístupem a postojem jednoznačně deklaruje svůj zájem o praktickou ochranu přírody a potvrzuje skutečnost, že jí není úplně jedno, co se v této oblasti děje.

Rovněž Nadace ČEZ je jednou z posledních nadací velkých firem, která také podporuje životní prostředí. Pomineme-li nejrůznější programy EU a nadace či nadační fondy zaměřené čistě na ŽP (NF Zelený poklad), je Nadace ČEZ opravdu poslední firmou, kde si mohou organizace, zabývající se péčí o ŽP, požádat. Ostatní firmy jako například Plzeňský Prazdroj, Stok, Panasonic, Eliod a další podporu ekologie ze svých programů stáhly a nebo soustředily pozornost do jiných oblastí.

Proto závěrem bych rád zástupcům Nadace ČEZ ještě jednou poděkoval za jejich finanční dar, kterého si velice vážíme a výrazně nám pomůže při praktické ochraně životního prostředí a přírody.

 


Na fotografii:

Slavnostní přebírání symbolického šeku s maskotem naší stanice výrem velkým – Kubou

 


Zpracoval:

Za DES OP Karel Makoň DES OP (777 145 960)

 

zpráva ke stažení ZDE


Ať jste lidé, zvěř či ptáci, najít si nás nedá práci:

www.desop.cz