Tiskové zprávy

22.08.10 - Kolem nás

CO SE DĚJE KOLEM NÁS 07. – 22.8. 2010

Aktuální informace z přírody a zpráva z činnosti ZSŽ Plzeň (DES OP).

 

Vietnamské prase
19.8. 2010 Plzeň - Bory, Dobřanská ul.

Dalšího netradičního pacienta přivezli strážníci Městské policie Plzeň ve čtvrtek 19.8. 2010 kolem 22. hodiny. Jedná se o ochočeného samečka vietnamského prasete odchyceného v Plzni na Borech. Čuník pravděpodobně unikl ze zájmového chovu a je dalším případem, kdy se k nám do stanice dostávají i zvířata domácí či exotická. Nejsme sice k jeho chovu až tak ideálně vybaveni, ale v Plzni není jiné zařízení, které by se ho ujalo a těch pár dní, než se přihlásí majitel u nás bude muset vydržet. Čuník je ochočen, stále v dobré náladě, ale nehorázně páchne. Všichni tajně doufáme, že se jedná o zvíře ztracené a ne opuštěné. Každopádně majitel (chovatel) bude muset opět prokázat, že je zvíře jeho a uhradit vzniklé náklady. Nejedná se totiž o zdaleka ojedinělý případ a úniků zvířat ze zájmových a domácích chovů stále přibývá!!!Foto archiv DES OP

 

Koloušek jelena siky
4.8. 2010 Líšťany (PS))

Již třetí týden máme na stanici mládě (kolouška) jelena siky. Tento menší druh u nás původně uměle vysazeného jelena zdomácněl a právě kolem Města Touškova a Líšťan se vyskytuje nejhojněji. Odrostlejší mládě, které se k nám do stanice dostalo, mělo těžký otřes mozku po střetu s automobilem a celých pět dní se pouze točilo do kolečka. Zranění bylo tak těžké, že zvíře se nebylo schopné ani pořádně postavit, nakrmit, natož orientovat. Každopádně po pěti dnech se jeho zdravotní stav začal výrazně lepšit a dnes je ozdobou našeho nového pozemku a miláčkem nejen dětí, ale i dospělých. Zvíře však ztrácí přirozenou plachost, a tak bude pravděpodobně předáno do nějakého oborového, zájmového a trvalého chovu v zajetí. I přes to, že fotografie s mládětem vypadají roztomile, platí námi neustále opakované pravidlo, že málokteré mládě je v přírodě opuštěné, potřebuje naši pomoc a je třeba s ním manipulovat. Přesněji řečeno, mláďata zejména savců (zajíců, jelenů, srn a prasat) nejsou v přírodě nikdy opuštěná, z přírody se neodnáší a při nálezu se na ně nesahá!!!Foto archiv DES OP

 

Labuťí mládě pokousané norkem
21.8. 2010 Plzeň – Doubravka, ř. Berounka

Téměř neuvěřitelné a neslučitelné s dalším životem, ale labutí mládě zatím žije. Další případ pokousání labutě norkem americkým. Není to zdaleka ojedinělá záležitost a populace rychle se šířícího norka amerického decimuje všechny vodní i kolem vody žijící živočichy. Od ryb, škeblí, raků, přes ptáky, savce , prostě všechno! Tato u nás nepůvodní šelma byla uměle vysazena na celém území ČR, když opakovaně unikaly jednotlivé kusy z kožešinových farem a nebo byli norci extrémisty cíleně z klecí vypouštěni. Norek americký dokonce zlikvidoval a vytlačil původního norka evropského a dnes se vyskytuje snad na všech tocích i rybničních soustavách. Dokud jeho populaci nezlikviduje nějaké onemocnění, bude decimovat naší přírodu i přes to, že se ho snažíme uměle tlumit, chytat a likvidovat.
Labutí mládě na fotografii má vykousanou hlavu až na samotný mozek a to ze dvou stran, je to jasný útok norka, zuby jsou malé a hlavně je to jeho způsob lovu. Zhruba před měsícem samice norka zlikvidoval před zraky lidí na hrázi dospělou labuť velkou. Norek se držel labutě za hlavu a hryzal jí do lebky tak dlouho, až ji usmrtil. Jak jsem ochranář tělem i duší, tvrdím, že norky americké je třeba cíleně likvidovat!!!

Foto archiv DES OP: Pokousané mládě labutě velké

 


Zpracoval:

Za DES OP Karel Makoň DES OP (777 145 960)

 

zpráva ke stažení ZDE


Ať jste lidé, zvěř či ptáci, najít si nás nedá práci:

www.desop.cz