Tiskové zprávy

01.07.10 - Kolem nás

CO SE DĚJE KOLEM NÁS - 01.07.2010

Aktuální informace z přírody a zpráva z činnosti ZSŽ Plzeň (DES OP)

Čolci ucpávali vodoměry!

25. červen 2010 Plzeň – Doubravka, ZK Rokycanská třída

Zahrádkářská kolonie na Rokycanské třídě má vlastní rozvody vody pro jednotlivé zahrádky a vodu do tohoto systému pro zalévání berou z velkého otevřeného bazénu pomocí několika výkonných čerpadel. Pokud je sucho a je třeba zalévat, tak v 17 hodin obsluha čerpadla zapne a během hodiny se voda z bazénu vyčerpá až na dno. Mezi tím je přes den voda do bazénu opět automaticky dopouštěna z vodovodního řádu a to se opakuje již několik let. Na tom by nebylo nic zas až tak zvláštního, kdyby se do této nádrže z jara nenastěhovala populace dnes již velice vzácných čolků obecných. Na této lokalitě totiž všechny přirozené rybníčky pro rozmnožování obojživelníků zanikly, a tak uměle vytvořená vodní nádrž byla jejich jediná záchrana. Pro většinu čolků však pouze dočasná, neboť neustále se měnící vodní hladina a děravý sací koš byly pro mnohé z nich smrtelný. Při čerpání vody bylo několik čolků nasáto do vodovodního rozvodu a „distribuováno“ až k čistícím sítkům před vodoměry. Samozřejmě, že po té, co projde čolek čerpadlem, se jedná už pouze o jeho zbytky, které ale malé sítko před měřením snadno ucpou a to pak na takové zahrádce voda z kohoutku neteče. Naštěstí správce vodovodního systému po rozebrání několika porouchaných vodoměrů na příčinu rychle přišel a začal ji s námi řešit. Jsme rádi, že se ozval a pomohl nám při odchytu čolků. Pomocí našeho čerpadla jsme vodu opatrně přečerpali do sousední nádrže a 90% dospělých čolků vychytali. Celkem jsme za několik hodin nachytali 37 samic a 46 samců, kteří putovali do nových tůněk u kostela sv. Jiří. Na této lokalitě čolci rovněž žili, ale po likvidaci původní tůňky u kostela sv. Jiří totálně vymizeli. Záchranný transfer proběhl za konzultace s herpetologem a iniciátorem založení nových tůněk prof. MUDr. Ondřejem Hesem. Věříme, že čolkům a jejich larvám bude v novém prostředí lépe a že i zahrádkáři jsou s akcí spokojeni. Přičemž pro jistotu jsme ještě děravý sací koš na zahrádkářském zařízení provizorně potáhli jemným pletivem a částečně opravili.
Na fotografii Hana Robejšková, Olga Štěpánková a Karel Makoň při záchranném transferu čolků obecných z nevhodné lokality frekventovaného bazénu v zahrádkářské kolonii.

Srnče na kruhovém objezdu u Makra

28. červen 2010 Plzeň – Nová Hospoda

Zhruba dva až tři týdny staré srnče se pohybuje na velkém kruhovém objezdu kousek od nákupního střediska Makro a žárové zinkovny MEA. Mládě vidělo a telefonicky hlásilo hned několik řidičů v pondělí ráno (28.6. 2010 ) kolem sedmé hodiny po té, co se jim zcela logicky pohyb srnčete uprostřed tak frekventovaného kruhového objezdu zdál divný. Dorazil jsem na místo a v chirurgických rukavicích (abych na mláděti nezanechal svůj pach) se snažil mládě odchytit s tím, že ho přenesu na sousední, relativně bezpečnější a vysokou trávou zarostlé pole. To se mi však nepodařilo, neboť zvíře velmi dobře běhalo a měl jsem strach, aby nevběhlo do silnice. Proto jsem požádal o součinnost městkou policii s tím, aby mi zastavili dopravu a na sousední pole jsme srnče přehnali. Ani to se však nepovedlo, neboť mládě vědělo, že má zůstat uprostřed kruhového objezdu až do doby, kdy si tam pro něj dojde matka. Jelikož se na lokalitě pohybovalo i několik dalších dnů, nabývám dojmu, že se muselo na kruhovém objezdu v původně vysoké trávě snad přímo narodit. Je až zarážející, kde všude se v Plzni dají najít malá mláďata a co všechno musí zvěř podstoupit, aby našla lokalitu, na které je relativně bezpečno a klid.
V příloze fotografie malého srnčete na kruhovém objezdu u Makra po nezdařeném pokusu o jeho odchyt a přesun na sousední pozemek.

Odchyt vrabce v Rokycanech

30. červen 2010 Plzeňsko

Akce, do které se mi po zkušenostech s odchytem vrabců (snad ve všech supermarketech a to nejen v Plzni) ani trochu nechtělo! Naštěstí náhoda nám přála a vrabce jsme zhruba po pěti hodinách úspěšně (možná více náhodou) odchytili a z prodejny vykázali. Problémem však i nadále zůstávají nedostatečně zabezpečené nákladní rampy a vstupní vchody. I přes to, že na tento problém stále upozorňujeme a odchyt ptáků v supermarketech jsme zpoplatnili, stále se nám nedaří přesvědčovat projektanty, stavitele, investory a ani provozovatele, aby si do nezabezpečených vstupních prostor osadili bezpečností krycí lamely. Přitom následný odchyt hlavně vrabců domácích v některých prodejních prostorách je nejnáročnějším až nereálným odchytem trvajícím kolikrát i několik dnů či měsíců.
Odchyt vrabce domácího v prodejně nákupního střediska v Rokycanech. foto – Archiv DES OP

 

 

Zpracoval:

Za DES OP Karel Makoň DES OP (777 145 960)