Tiskové zprávy

15.12.11 Chytal do želez a sám byl chycen!

TISKOVÁ  ZPRÁVA

 

název - téma:

Chytal do želez a sám byl chycen!

 

dne: 

15.12.  2011

 

místo konání:

Starý Smolivec (Plzeň – jih)

 

vlastní zpráva:

 

Chytal do želez a sám byl chycen

V září letošního roku (2011) jsme náhodně zjistili další případ nelegálního používání přísně zakázaných čelisťových pastí nebo-li želez. Jednalo se o používání této nejbrutálnější pasti tím nejbrutálnějším způsobem v  rozporu hned s několika platnými zákony. Celý případ je o to závažnější, že tímto zakázaným způsobem lovu vědomě lovila osoba znalá zákona, která dokonce z příslušných paragrafů složila odbornou mysliveckou zkoušku, má lovecký lístek a je členem mysliveckého sdružení. Neméně závažná je i skutečnost, že do želez se lovilo opět v mysliveckém zařízení a to minimálně již několik měsíců.

 

Myslivecké zařízení – odchovna divokých kachen

Odchovna divokých kachen na oploceném rybníčku za vsí u Starého Smolivce. Uměle vytvořený rybníček obehnaný pletivovým plotem a na řetěz zamčená  vrátka.  Sešlapané břehy, pár stromů, krmítka a na vodní hladině cca 200 kachen divokých se zastřiženými letkami na křídlech. Obrovské chovné hejno, které každé jaro produkuje stovky vajec putujících do myslivecké líhně, kde se z nich následně líhnou „bastardi“ sloužící k pobavení panstva na podzimních honech. Ve své podstatě legálně povolený myslivecký chov zvěře s tradicí v  legálním mysliveckém zařízení, obhospodařovaném místním mysliveckým sdružením. Samozřejmě starost, ale i určitý zdroj příjmu a vylepšení rozpočtu myslivecké organizace.

 

Na druhou stranu ale také dle přírodních zákonů o zachování rovnováhy jednotlivých živočišných druhů velká koncentrace potravy, uměle vyvolaný nadstav zvěře na malé ploše a potrava pro predátory. Tato skutečnost pak zcela logicky  láká svou luxusní potravní nabídkou handicapovaných (křídlovaných) kachen jak dravce tak šelmy k tomu, aby zregulovali „přemnožený“ druh a sežrali raněné. Tak zvaná přírodní regulace a nelze se pak divit tomu, že nedostatečně zabezpečené chovatelské zařízení je cílem predátorů a přitahuje je jako magnet.

   

Tři měsíce pod dozorem

Celkem 70 použitelných fotografií z devíti návštěv na lokalitě zachytila námi osazená fotopast. Ta reagovala na každý pohyb kolem sledovaných želez a bezpečně zaznamenala jak pachatele tak jeho protizákonné konání.

 

Máme totiž s prokazováním podobných trestných činů jen ty nejhorší zkušenosti, proto jsme nechtěli nechávat nic náhodě. Zajištěný fotomateriál je alespoň pro nás dosti průkazný a byl předán jak policii tak dalším orgánům zabývajícím se případem. Přičteme-li k tomu ještě fotografie brutálně zmrzačené kachny nechtěně chycené do želez,  tak by se mohlo na první  pohled  zdát, že vše musí být naprosto jasné.

 

 

 

 

 

Den „D“

Předání případu Policii ČR a Státní veterinární správě za účasti štábu České televize, skupiny pořadu „Nedej se!“ proběhlo přesně podle plánu v pondělí 21.11. 2011.

 

O tom, jak správně postupovat při nálezu podobného zařízení a koho všeho je třeba kontaktovat je natočena autentická reportáž. Tu bude Česká televize vysílat i s informací o průběhu šetření v neděli 18.12. 2011 v 11:30 hod. na ČT2. 

 

Posléze ke stažení na webu ČT pořad Nedej se. 

  

Pondělí 21.11. 2011 kolem 11. hodiny dopolední jsme dorazili na místo k odchovně kachen do Starého Smolivce. Past byla natažená a funkční jako vždy přímo u schválně vytvořeného otvoru (průlezu) v pletivovém plotě. Zvíře, které hledalo otvor v oplocení, aby se dostalo do ohrady ke kachnám, nemohlo tuto díru minout. Důmyslně vyskládaný tunel z kamení pak navedl vetřelce  přímo do díry pod pletivo a do natažených želez. Šlápne, železa sklapnou a je chyceno. Chyceno za přední tlapu či čenich, přičemž dojde ne k milosrdnému  usmrcení, ale zmrzačení zvířete, což je nejen značně bolestivé, ale hlavně nepřípustné a v rozporu hned s několika zákony. Celé přesněji definováno jako zakázaný způsob lovu, zakázanou pastí a  tak zvaně na doskok či šlápnutí. Brutální týrání zvířete mimo jakoukoli etiku a cit.

 

 

 

 

Štáb České TV zapíná kameru, já beru do ruky mobilní telefon a vytáčím číslo státní policie. Přímo na tísňovou linku do záznamu ohlašuji nález nelegální pasti v mysliveckém zařízení, podezření z trestného činu  a žádám o příjezd policejní hlídky tak, aby celou záležitost prošetřila a zaprotokolovala. Operační důstojník pohotově přijímá hlášení, upřesňuje si lokalitu a předává zprávu dál.

 

Druhý telefon je přímo na ředitele Státní veterinární zprávy (SVS) v  Plzni. Stejný postup, oznámení případu, popis situace. Z druhé strany slyším jasné instrukce, jak postupovat a co je třeba zajistit. Mimo jiné pan ředitel operativně vyjmenovává porušení jednotlivých paragrafů a rovněž na místo vysílá svého inspektora.

 

Na místo dorazila hlídka státní Police ČR z oddělení Nepomuk, přebírá případ, začíná s dokumentací a sháněním mysliveckého hospodáře tak, aby se do uzamčeného objektu k železům dostala. Následuje čekání než přijede správce chovu divokých kachen a chovatelského zařízení, myslivec, pan P. T. Odemyká zamčenou branku a uvolňuje policistům přístup k pasti. Na místo doráží i inspektorka SVS a i ona důkladně dokumentuje do protokolu zjištěné okolnosti. Z protokolu: Past je natažena na našlápnutí, plně funkční a přichycena silným řetězem ke kmenu smrku v objektu. Řetěz je již ve kmenu zarostlý, zařízení tady musí být již několik let. Past zajistila k dalšímu ohledání policie ČR, která zároveň začala celý případ vyšetřovat.

 

 

 

 

 

 

 

Myslivec, pan P.T. o pasti sice věděl, ale on ji údajně nelíčil a ani neví, kdo by to tam mohl být.  Zařízení převzal i s pastí po zesnulém kolegovi před dvěma roky a od té doby si pasti nevšímal. Díra v plotě byla prý zcela určitě zakryta prknem a víc neví. Pravda, měl na sobě úplně stejný svetr a boty jako osoba na fotografiích z fotopasti, ale to v daný okamžik nevěděl a nebylo důležité.

  

  

 

Původně přestupek následně trestný čin

Po zajištění všech důkazů akce u odchovny divokých kachen končí a já se přesouvám spolu s policií na jejich služebnu do Nepomuka k podrobnějšímu výslechu a sepsání protokolu. Zde upřesňuji datumy, podrobnosti a předávám důkazové fotografie. Už od prvního okamžiku jsem informován, že celá věc bude řešena spíše jako přestupek a pak se uvidí. Oponuji fakty, že porušení zákona se pravděpodobně dopustila osoba zákona znalá a proškolená, a že i podle předběžného názoru SVS jde spíše o trestný čin než přestupek.

 

Nechávám však policii v klidu pracovat a sázím na odborné stanovisko SVS, které zní podle prvních zjištění naprosto jasně a srozumitelně – „trestný čin“.

 

Ve hře je hodně

Pro upřesnění. Ve hře je opravdu hodně a nelze podobné případy bagatelizovat a do nekonečna  omlouvat.  Prolomení případu a nebo jen vztyčený prst a nikomu se nic nestane? Původně to vše vypadalo pouze na přestupek, pachatel se následně přiznal, místní policie neshledala důvody k překvalifikování případu na trestný čin a vše by bylo skončilo na přestupkové komisi v sousední obci. 

 

Přestupek  =  pokuta řádově několik tisíc korun, přestupkové řízení někde na obci v místě bydliště v duchu „ty, ty, ty“ a život běží dál.

 

Naštěstí se podařilo na případ upozornit i jinde a případ byl předán k šetření z Nepomuka na jiný úsek policie. Zde došlo k překvalifikování přestupku na trestný čin a zatím to vypadá, že případ bude řešen objektivně a se všemi důsledky tak, jak má. 

 

Trestný čin = státní zástupce, soud,  zákaz činnosti, zápis v trestním rejstříku, ztráta loveckého lístku, zbrojního pasu a vyloučení z mysliveckého sdružení.

        

Ve hře je hodně II.

Cílem celého případu není pošpinit osobu pana P.T. a dobré jméno myslivců.

 

Dokonce není ani cílem potvrdit nedávno jedním poslancem veřejně vyřčenou větu o tom, že „Myslivci, vinaři a provozovatelé hracích automatů si dokáží v parlamentu vylobovat téměř vše“. 

 

Cílem je jednoznačně vyřešit a dotáhnout do zdárného konce alespoň jeden případ takovéto nelegální činnosti páchané na volně žijících zvířatech. Konečně prolomit tu bariéru mezi pachatelem neznámým, odložením případu, nic neřešícím přestupkem a komplikovaným trestným činem.

 

Cílem je ukázat, že v této zemi a v tomto státě platí zákony, které je třeba dodržovat a že na ně někdo řádně dohlíží!

 

Závěrem bych nerad poškodil ostatní slušné myslivce a myslivecká sdružení, ale je teď hlavně i na nich, jak se k tomuto případu sami postaví a zda i oni dokáží prolomit onu pomyslnou bariéru, která nás zatím zbytečně dělí jako dva proti sobě jdoucí tábory.

 

na fotografiích:

P. T. při manipulaci s čelisťovou pastí uvnitř mysliveckého zařízení ve Starém Smolivci (záběr fotopast).

 

Průběh šetření a dokumentační fotografie z lokality při nahlášení nálezu nelegální pasti v mysliveckém zařízení a podezření ze spáchání trestného činu.

 

zpracoval:

 za DES OP Karel Makoň