Tiskové zprávy

10.10.09 - Labutě se učí létat

TISKOVÁ ZPRÁVA


název - téma:

Labutě se učí létat - začínají problémy.

Den se krátí, podzim je tady a zvěř migruje.

ze dne:

10.10.2009

místo konání:

Plzeňsko


vlastní zpráva:

Právě v těchto dnech jako každým rokem se začínají mláďata labutí velkých učit létat a leckdy jim to moc nejde. To pak můžete mladou labuť potkat třeba uprostřed silnice, ve vlakovém kolejišti či na místech, kde byste ji opravdu nehledali. Věnujte, prosím, této problematice zvýšenou pozornost, jelikož nouzových přistání právě na silniční komunikace je opravdu hodně. Migrace labutí je přirozenou věcí a černé asfaltové plochy klikatící se naší krajinou jsou pro ně z výšky chybně vyhodnocenou vodní plochou. V případě, že uvidíte někde pomatenou labuť na silnici, krajnici či v zástavbě, volejte prosím obratem místně příslušnou záchrannou stanici a v rámci bezpečnosti i městské strážníky či dopravní policii. V ideálním případě zažeňte labuť mimo rušnou komunikaci, zavolejte a počkejte do příjezdu  v předchozí větě uvedené posily.

Na fotografii Hana Robejšková s mládětem labutě velké odchyceným v silničním příkopu u silnice z Plzně do Vejprnic. Mládě má komplikovanou tříštivou frakturu pravé nohy po nárazu do kabelu telegrafního vedení a pádu na silnici. Mimo jiné je to první pacient v naší momentálně přestěhované voliéře pro vodní ptáky. (Foto archiv DES OP)


Podobná situace je i u srnčí, vysoké a černé zvěře. Zkracující se den, špatná viditelnost, posekaná pole, opadané listy, nedostatek přirozeného krytu časté rušení, tvoření větších stád a časté přesuny. To vše jsou opět přirozené procesy a faktory, které mohou působit zejména rychle jedoucím řidičům nepříjemné problémy. Zvěř nemá klid a přirozený kryt, mimo jiné se shlukuje a vydává na časté přesuny. Spolu s absencí ochranných plotů při komunikacích dochází jak ke ztrátám na zvěři, tak vážným dopravním nehodám s nedozírnými následky. Věnujte proto prosím zvýšenou pozornost i tomuto problému a nezapomeňte, že dnes můžete potkat zvěř nejen při průjezdu lesem, ale prakticky kdekoli.

   

V případě sražení zvěře je zákonem zakázáno si ji přivlastnit, a proto opět volejte dopravní policii, která by měla podle aktuální situace informaci předat místně příslušnému orgánu myslivosti, správci komunikace či na místní záchrannou stanici.


Ilustrační foto:

Srna sražená autem před polesím Zábělá, Plzeň – Újezd.

(Foto archiv DES OP)

Divoké prase sražené autem na Rokycanské třídě při výjezdu z Plzně.

(Foto. P. Biskup – PRÁVO)

 


zpracoval:

Za DES OP Karel Makoň (777 145 960)

 

zpráva ke stažení ZDE

 


Ať jste lidé, zvěř či ptáci, najít si nás nedá práci:

www.desop.cz