Tiskové zprávy

05.06.09 - Kachní epizoda

TISKOVÁ ZPRÁVA


název - téma:

Kachní epizoda

ze dne:

05.06.2009

místo konání:

Plzeň – Bory (Univerzitní ul.)


vlastní zpráva:

Fenoménem několika posledních let je výskyt a hnízdění kachen divokých uprostřed zástavby a to i několik kilometrů od nejbližší vodní hladiny. Většinou jednu samici divoké kachny a několik námluvami rozvášněných kačerů nám průběžně snad každý den hlásili všímavější Plzeňané z nejrůznějších koutů města. Kachny u malého Tesca či uprostřed křižovatky na Americké třídě. Kachny na Jiráskově náměstí a kruhovém objezdu v Suvorovově ulici. Kachny na konečné trolejbusu č. 16 v Doubravce a kachny u Luny na Borech. Přítomnost tokajících samců a vybíravých samic v předjaří nebyl takový problém, stačilo ptáky nekrmit a důrazně vyplašit, zpravidla pak odletěli na řeku. Druhý den se však často vrátili zpátky a scénář se opakoval. Příčinou toho všeho bylo právě hnízdění samic a jejich hnízda daleko od vodní hladiny. Postupem času samci splnili svou reprodukční povinnost a kachna zasedla na vejce. Dnes se líhnou mláďata a začíná druhá fáze tohoto problému. Samice s několika jednodenními mláďaty se vydává pěšky přes město, rušné komunikace a ulice k vodě. Cestou musí mláďata provést mezi auty, lidmi, volně pobíhajícími psi a podobnými nástrahami. Problémem není chůze mláďat po suchu, ale například vysoké obrubníky, kanály a nejrůznější šachty. Každým rokem převážíme několik kachních rodinek na řeku a nebo doprovázíme samici s mláďaty přes komunikaci. Podmínkou zdárného přesunu je však odchyt či převedení celé rodiny. V praxi to znamená vždy chytit i dobře létající samici, protože malá mláďata bez ní nelze ani převést ani vypustit.

Tento pátek (5.6.09) dopoledne jsme vyjížděli k případu, kdy samice kachny divoké spolu s čerstvě vylíhnutými mláďaty pochodovala po frekventované Univerzitní ulici směrem k Borské přehradě. Za křižovatkou ulic Univerzitní a K letišti jí však čtyři mláďata propadla poklopem kanálu a zůstala uvězněna v čistícím koši v komunikaci. Ustarané kachní matky s šesti mláďaty koukající do kanálu si všiml projíždějící pan Pěnkava s rodinou. Ihned se dovtípil, zastavil a prověřil situaci. Uvnitř kanálu viděl čtyři mláďata a po neúspěšném pokusu o vyndání mláďat rozjel záchrannou akci. Samici s ostatními mláďaty zahnal na zelený trávník a přes telefon operativně sehnal číslo na naši stanici. Bez potřebného nářadí se mu nepodařilo poklop z kanálu sejmout, a tak alespoň jistil samici s ostatními mláďaty na bezpečném místě a čekal až dorazíme. Velkou palicí jsem poklop uvolnil. Ještě, že v kanálu byl čistící koš a na kachňata jsem tedy hravě dosáhl. Po vyproštění jsme je přidali k rodince a kachnu doprovodili kolem garáží, přes železniční trať na Domažlice a silnici na Valchu až k Borské přehradě. Problém jsme měli s překonáním vozovky v prostoru železničního přejezdu na Valchu. Ve dvou lidech zastavit dopravu a přehnat kachny přes silnici byl problém. Zastavil jsem tedy první auto, které projíždělo a požádal jeho posádku o spolupráci. Dva chlapíci aktivně pomohli a akce se zdařila. Štěstí bylo, že samice byla tentokrát disciplinovaná, dbala našich pokynů, nestresovala se a zůstala u mláďat. Po celou dobu se od nich nehnula a pravidelně kontrolovala jejich počet. Cesta k vodě nám trvala cca 20 minut a kachní rodina ušla téměř 1 km. Celou kachní epizodu přikládám na fotografiích. A pana Pěnkavu ze Štěnovic i s celou jeho rodinou chválím za perfektní a duchapřítomnou akci a ukázkový postup.

 

Všechny ostatní zejména z Doubravky prosím, aby kachnu s kachňaty před supermarketem u konečné trolejbusu č. 16 nekrmili, jelikož pak samice i s mláďaty chodí z požární nádrže několikrát denně přes frekventovanou Zábělskou ulici a už tam několik mláďat bylo přejeto!!! Pravda, kachna sice chodí po přechodu pro chodce, ale někteří řidiči jezdí naprosto bezohledně!!! Chcete-li kachny i přes to nakrmit, nebuďte líní, udělejte pár kroků navíc a doneste jim krmení až na nádrž. To samé platí i o krmení dospělých kachen mimo vodní hladinu a v zástavbě.

V pátek dopoledne jsme vyjížděli k případu takové kachní rodinky.

Samice s deseti čerstvě vylíhnutými mláďaty.

 


zpracoval:

Za DES OP Karel Makoň DES OP (777 145 960)

 

zpráva ke stažení ZDE

 


Ať jste lidé, zvěř či ptáci, najít si nás nedá práci:

www.desop.cz