Tiskové zprávy

06.04.09 - Pytlák!

TISKOVÁ ZPRÁVA


název - téma:

Pytlák dopaden

ze dne:

22.3. a 26.3. 2009

místo konání:

Pelhřimov u Chebu


vlastní zpráva:
Již několik týdnů jsme monitorovali dění kolem nelegálního odchytu dravců a sov nedaleko obce Pelhřimov u Chebu. Místní holubář, myslivec a invalidní důchodce zde již několik let nelegálně chytal do jestřábího koše všechny druhy dravců a sov. Počty odchycených zvířat podle nejmenovaných svědků šly za ta léta do stovek. Na celou záležitost nás anonymně upozornil jeho kolega, rovněž myslivec, který jeho dlouhodobě realizované praktiky tvrdě odsuzoval. „Do jestřábích košů chytá již několik let (co ho znám) a úplně všechno, jestřáby, káně i sovy. Ulovená zvířata prodával nejdříve nějakým sokolníkům a když zjistil, že je pouští zpět, začal je prodávat do Německa k preparaci. Když jsem ho na nelegálnost jeho počínání opakovaně upozorňoval, vždy se mi jen vysmál se slovy: Jsou to moje pozemky, moje zvěř a já jsem tady pánem. Jsem také myslivec a nemohu se na to již dál dívat, decimuje opravdu všechno a co nechytne do koše, to střelí. Dělá špatné jméno nejen sobě, ale hlavně nám všem.“ Pravdou zůstává, že podobné informace jsme získali i od jiných myslivců ze sousedních honiteb.

Onen pytlák (myslivec) je jistý pan Vacek. Ten měl na svém poli před statkem, nad obcí Pelhřimov zhruba 500 metrů od svého domu, dvorku a proskleného altánu (pozorovatelny) nepřetržitě natažený (nastražený) funkční jestřábí koš. Do této zakázané pasti chytal na živého holuba všechny druhy dravců a sov. Koš kontroloval dalekohledem přímo z altánu a vyndavat chycené ptáky či vyměnit holuba jezdil převážně svým zeleným terénním autem (viz video). Není vyloučeno, že košů má více, ale my jsme našli pouze tento jeden.

Ze silnice k nedalekému psímu útulku byl koš dobře vidět a je tak trochu záhadou, že si ho nikdo z místních opravdu nevšiml. Když jsme se sousedů následně ptali, nikdo údajně o koši nevěděl a o panu Vackovi se nechtěli vůbec bavit. Přitom ho všichni museli vidět, jak past v poli obhospodařuje.

Pan Vacek je však svérázný filuta a to je vidět i na přiloženém videozáznamu. Když se mu námi přivolaná Česká inspekce životního prostředí (3.4.09) u koše představila, sbalil past do auta a nekompromisně odjel. Zavřel se do svého statku a minimálně 20 minut trvalo, než vylezl a pod pohrůžkou další pokuty pustil inspektory na dvůr sepsat protokol.

Tvrdil, že do koše chytal na holuba své ulétlé poštovní holuby a vůbec netušil, že téměř celý měsíc ho z nedalekého lesíka sledoval náš kamerový systém, jinak sloužící na střežení vzácných ptačích hnízd. Akce byla značně technicky, časově i finančně náročná, ale výsledek je slušný. Bylo pořízeno přes 250 hodin záznamu, na kterém je několikrát pan Vacek vidět, jak odchytové zařízení obsluhuje a kontroluje. Jak z koše vyndavá a dachmá chyceného dravce jsme však nenatočili a po pravdě řečeno snad ani natočit nechtěli. Zajímavé je však to, že na záznamu jsou zachyceni i sousedé a lidé, kteří kolem zařízení procházeli a dívali se na holuba v kleci. Na konci sestřihu je pak závěrečná akce ČIŽP. Inspektory jsme na lokalitu dovedli my a v rámci šetření zkušeně sehráli náhodné nalezení pro ně neznámé pasti. Když nic netušící pan Vacek ke zvědavým inspektorů dorazil, skočil na lest a mezi řečí přiznal, že je to jeho past. Když se mu však po krátké chvilce inspektoři prokázali služebním průkazem, otočil a odjel i s pastí. Dnes celý případ řeší ČIŽP oblastní inspektorát Plzeň a věříme, že v tomto případě padne nejvyšší možný postih. Mimo jiné posíláme patřičný podnět k prošetření na místně příslušné orgány myslivosti a státní veterinární správy.

Pan Vacek totiž podle našich důvěrných informací jestřábí koše nejen používá, ale i vyrábí! V jeho statku totiž sídlí i nejmenovaná klempířská dílna, která se v zimě při nedostatku práce zabývá právě výrobou jestřábích košů a dalších odchytových pastí. Důkazem toho jsou i pasti u jeho kolegů holubářů a skutečnost, že zhruba před 7 lety jsme úplně stejný jestřábí koš (stejně provedený, stejné barvy, se stejnou síťkou, hadicí i doplňky) našli nedaleko Plzně.

Pokud všechny orgány ochrany přírody a státní instituce budou postupovat podle platné legislativy, měla by nad panem Vackem konečně také sklapnout past. Svým chováním totiž porušil hned několik zákonů najednou a sestřihy videozáznamů našeho monitoringu, podložené místním šetřením ČIŽP by měly být naprosto dostačujícími důkazy k jeho exemplárnímu a řádnému potrestání.

No a pokud přece jen příslušné státní instituce selžou, věříme, že alespoň prostřednictvím medializace této kauzy se podaří ho od dalšího chytání (a nejen jeho) na nějaký čas odradit. No a pokud ani to nezabere, tak si pan Vacek může být jist naší doživotní kontrolou lokality a případným dalším kamerovým střežením.


Čeho se dopustil?

  • Podle jednoho z nejpřísnějších zákonů, zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, v jeho platném znění, se dopustil týrání zvířat a používání zakázaných pastí. Mimo jiné se ani řádně nestaral o v koši umístěného nástražného holuba, kterému neposkytl vodu ani krmení a který, jak je vidět na prvních záběrech, dokonce i uhynul. Případem porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání by se měla zabývat místně příslušná krajská veterinární správa, dále místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, který na základě podnětu krajské veterinární správy ukládá pokutu a dále Policie ČR.

  • Podle zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti, v jeho platném znění, se jednalo o pytláctví, zakázaný způsob lovu, včetně lovu celoročně hájených a zákonem chráněných druhů do nepovoleného odchytového zařízení. Tímto porušením zákona by se měl zabývat místně příslušný orgán státní správy myslivosti (obecní úřad obce s rozšířenou působností či krajský úřad) a mělo by dojít přinejmenším k zákazu výkonu práva myslivosti a odebrání loveckého lístku.

  • Podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v jeho platném znění, došlo opět k zakázanému způsobu lovu, používání zakázaného odchytového zařízení, zásahu do vývoje zvláště chráněných živočichů atd.. Tímto porušením zákona se již zabývá ČIŽP Oblastní Inspektorát Plzeň.


Co mu hrozí?

Pokuty, event. jiná sankční opatření, uložená ve správním řízení za přestupky na úseku ochrany zvířat proti týrání a nedodržování zákonů na ochranu přírody, zákaz výkonu práva myslivosti (což je pro podobného člověka trest největší), případně i stíhání pro trestné činy pytláctví a neoprávněného nakládání s chráněnými a volně žijícími živočichy, za které hrozí až trest odnětí svobody, ale tomu při zkušenostech z jiných případů nevěřím. Osobně bych se přikláněl i k zákazu prodeje jestřábích košů a vyloučení z místního Mysliveckého sdružení.

!!!VIDEO!!!

 


přílohy:

Na fotografii pan Vacek při balení jestřábího koše spolu s inspektory ČIŽP.

Na přiloženém videozáznamu (méně kvalitní) sestřih vybraných akcí při kontrole odchytového zařízení pytlákem panem Vackem, průchody náhodných občanů a závěrečná akce inspektorů ČIŽP. Pro televizní media možno získat na DVD v jiném (relativně lepším) formátu.

 


zpracoval:

Za DES OP Karel Makoň DES OP (777 145 960)

 

zpráva ke stažení ZDE

 


Ať jste lidé, zvěř či ptáci, najít si nás nedá práci:

www.desop.cz